Αξιολόγηση παιδιού (2ο βήμα)

Ο εργοθεραπευτής μέσα από δομημένες δραστηριότητες, καθώς και μέσα από τη κλινική παρατήρηση του ελευθέρου παιχνιδιού, συλλέγει πληροφορίες για πολλαπλούς τομείς της λειτουργικότητας του παιδιού. Η συνεδρία αξιολόγησης είναι δομημένη έτσι, ώστε αφενός να επιτρέπει μια πολύπλευρη κατανόηση του παιδιού και αφετέρου να παρέχει μια ενισχυτική εμπειρία για το παιδί που θα αυξήσει το κίνητρό του για συμμετοχή στη θεραπεία.