Αρωματοθεραπεία

Η αρωματοθεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας σε δωμάτιο Snoezelen. Ουσιαστικά μέσα από αρώματα διαφορετικών ελαίων η αρωματοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη διέγερση ή στη χαλάρωση και τη μείωση του στρες. Η χρήση αρωμάτων οικείων από την καθημερινή ζωή του παιδιού μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια στη συνεδρία. Αντίστροφα, η σύνδεση ενός αρώματος με μια θετική εμπειρία ή με μια νέα δεξιότητα στη διάρκεια της συνεδρίας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη γενίκευση των θετικών εμπειριών και των νέων δεξιοτήτων, στο σπίτι ή το σχολείο, με τη χρήση του ίδιου αρώματος. Επιπλέον, τα αρώματα μπορούν να εγείρουν συναισθήματα και αναμνήσεις ανθρώπων, τόπων και εμπειριών.  Τέλος, ένας στόχος της χρήσης αρωμάτων είναι η ενίσχυση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης με τον συνδυασμό με εικόνες και άλλα ερεθίσματα.

img-fluid