Ο δίσκος με άμμο – sandplay therapy 

Από τα βασικότερα εργαλεία της παιγνιοθεραπείας

Στον δίσκο με την άμμο, το παιδί έχει την ευκαιρία να δομήσει τον δικό του κόσμο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια ποικιλία αντικειμένων.

Περισσότερα ↓

Ο κόσμος που δημιουργεί το παιδί αποτελεί προβολή του εσωτερικού του κόσμου και συμβολίζει διαφορετικές διαστάσεις της πραγματικότητάς του. Το παιδί εκφράζει σκέψεις, συναισθήματα και αναμνήσεις τις οποίες δεν μπορεί να οργανώσει λεκτικά, ίσως επειδή δεν είναι συνειδητές.

Περισσότερα ↓

Όταν το παιδί ολοκληρώσει το στάδιο της δόμησης αφηγείται τι συμβαίνει στον φανταστικό κόσμο που έφτιαξε και ενθαρρύνεται να βρει συνδέσεις με την πραγματική του ζωή.

Περισσότερα ↓

Ύστερα, το παιδί καλείται να κάνει κάποιες αλλαγές στον φανταστικό κόσμο του δίσκου, διαπιστώνοντας τη δύναμη που έχει να αλλάξει τα πράγματα που επιθυμεί στη ζωή του.

Περισσότερα ↓