Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που μετρά τις λεξιλογικές ικανότητες και το εκφραστικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 4-8 ετών. Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά, τα οποία τα παιδιά καλούνται να κατονομάσουν. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά. Πρόκειται για εικόνες που προέρχονται από καθημερινά και οικεία αντικείμενα, από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι απαντήσεις του παιδιού στις εικόνες καταδεικνύουν τη γλωσσική του ηλικία, η οποία στη συνέχεια συγκρίνεται με τη χρονολογική του ηλικία. Εάν η γλωσσική ηλικία του παιδιού είναι σημαντικά μικρότερη από τη χρονολογική του ηλικία τότε υπάρχει ένδειξη γλωσσικής καθυστέρησης ή γλωσσικής διαταραχής.

img-fluid
img-fluid

Πλεονεκτήματα της Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου

Το βασικότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης δοκιμασίας είναι ότι συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση των γλωσσικών δυσκολιών οδηγώντας στην έγκαιρη παρέμβαση. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης ή της παγίωσης πιο σύνθετων μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την λεξιλογική αξιολόγηση μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δόμηση του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος. Τέλος, αποτελεί ένα μέσο για τη διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών από άλλες διαταραχές που οφείλονται σε ψυχολογικούς ή άλλους παράγοντες.

Ηλικίες χορήγησης

4-8 ετών

Χρόνος χορήγησης

10-15 λεπτά