Εξοπλισμός ισορροπίας

Η ισορροπία είναι μια βασική δεξιότητα για τη λειτουργικότητα του παιδιού στην καθημερινή του ζωή. Επηρεάζει τόσο την αδρή όσο και τη λεπτή κινητικότητα, την επίδοση στα αθλήματα, αλλά και στο σχολείο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η TherapyLand στοχεύει στην ενίσχυσή της μέσα από μια μεγάλη γκάμα εξοπλισμού. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι δοκοί ισορροπίας, τα αφρώδη μονοπάτια για κουτσό, οι μπάλες ισορροπίας διαφορετικών υφών και μεγεθών, η σανίδα ισορροπίας, οι κούνιες και άλλα πολλά.

img-fluid