Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Y- IV

Εντοπισμός παιδιών με υψηλή πιθανότητα για ΔΕΠ/Υ

Η Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ/Υ είναι ένα ανιχνευτικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για να εντοπίζει παιδιά που πιθανόν εμφανίζουν τη συγκεκριμένη διαταραχή. Η κλίμακα αυτή είναι διαθέσιμη σε δύο παραλλαγές, μια για γονείς και μια για εκπαιδευτικούς.  Η κάθε κλίμακα αποτελείται από 18 επιμέρους ερωτήσεις που αφορούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους τελευταίους 6 μήνες. Και οι δύο κλίμακες έχουν κατασκευαστεί βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας, όπως ορίζονται από την τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV).

img-fluid
img-fluid

Τομείς αξιολόγησης:

Οι 18 ερωτήσεις που απαρτίζουν την κλίμακα αφορούν συμπεριφορές έλλειψης προσοχής και συμπεριφορές υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας. Έτσι έπειτα από την συμπλήρωση της κλίμακας από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς προκύπτουν τρεις βαθμολογίες:

  • ελλειμματική προσοχή
  • υπερκινητικότητα/παρορμητικότητα
  • συνολική βαθμολογία

Ηλικίες χορήγησης

5-17 ετών

Χρόνος χορήγησης

10 λεπτά