Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης (3ο βήμα)

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και διαμορφωθεί το μαθησιακό προφίλ του παιδιού/εφήβου, δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και μαθησιακής αποκατάστασης. Στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου προκειμένου να  μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του (μαθησιακές και μη), να ανακαλύψει τα δυνατά του σημεία και να προσαρμοστεί καλύτερα στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.