Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης (3ο βήμα)

Με βάση την αξιολόγηση ο εργοθεραπευτής οργανώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Οι στόχοι της θεραπευτικής παρέμβασης καθορίζονται από κοινού με τους γονείς με τους οποίους διατηρείται στενή συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Στις συνεδρίες, αξιοποιώντας ως βασικό εργαλείο το παιχνίδι και τις σκόπιμες δραστηριότητες, η εργοθεραπεία βοηθά το παιδί να γίνει πιο λειτουργικό σε όλους τους τομείς της ζωής του.