Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης (3ο βήμα)

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώνεται έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς και την, από κοινού, θέσπιση των θεραπευτικών στόχων. Δεν ακολουθούνται γενικές κατευθύνσεις για τη θεραπεία, αλλά ο λογοθεραπευτής με ευελιξία και δημιουργικότητα δομεί τις θεραπευτικές συνεδρίες λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.