Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης (3ο βήμα)

Έπειτα από τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, ο/η ψυχολόγος οργανώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με ευρύτερο στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού/εφήβου. Η διάρκεια και η συχνότητα των θεραπευτικών συνεδριών εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των δυσκολιών και των στόχων προς κατάκτηση.