Επιτραπέζια παιχνίδια

Βοηθούν το παιδί να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις δεξιότητες συνεργασίας και τις δεξιότητες διαχείρισης της ήττας με αποτελεσματικό τρόπο.

Περισσότερα ↓

Συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας του παιδιού.

Περισσότερα ↓

Τα παιδιά μαθαίνουν για τα συναισθήματα, μαθαίνουν να εκφράζουν τις ανάγκες τους με προσαρμοστικό τρόπο, να αντιμετωπίζουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους και να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

Περισσότερα ↓