Η εργοθεραπεία στη TherapyLand

Κούνιες, αιώρα, τοίχος αναρρίχησης, πολύζυγο, πισίνα με μπάλες και τραμπολίνο, είναι μόνο μερικά από τα αντικείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εργοθεραπεία. Η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συναντούν το παιχνίδι σε μια πλήρως εξοπλισμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη αίθουσα προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών με εξατομικευμένο τρόπο. Προτεραιότητά μας είναι, το παιδί, να φεύγει με θετικά συναισθήματα από τη συνεδρία (εργοθεραπεία) και να επιστρέφει ανυπομονώντας να ανακαλύψει νέες εμπειρίες και δυνατότητες.

img-fluid

 Ο βασικός μας εξοπλισμός 

Ενδείξεις για να απευθυνθεί ο γονέας σε έναν εργοθεραπευτή 

Πού εστιάζει η εργοθεραπεία; 

Μέσα από κατασκευαστικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες με χρήση ψαλιδιού, ζωγραφική, προγραφικές ασκήσεις, ασκήσεις γραφής και διάφορα παιχνίδια στοχεύουμε στην ενισχυση της δύναμης και της σταθερότητας των δαχτύλων, στη βελτίωση των λεπτών κινήσεων των δακτύλων και των χεριών, των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων λαβής, και των δεξιοτήτων ελέγχου του καρπού και του βραχίονα.

Η εργοθεραπευτική κούνια, η αιώρα, ο τοίχος αναρρίχησης, το πολύζυγο, οι μπάλες αναπήδησης, οι δοκοί ισορροπίας, τα παιχνίδια στόχων, οι κινητικές διαδρομές είναι μόνο μερικά από τα βασικά αντικείμενα που βοηθούν στην ενδυνάμωση άνω και κάτω άκρων, στη βελτίωση της στάσης του σώματος, της ισορροπίας, της αντίληψης του σώματος στο χώρο του αμφίπλευρου και του οπτικοκινητικού συντονισμού.

Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία επιτραπέζιων και δραστηριοτήτων στοχεύουμε στη κατάκτηση συγκεκριμένων εννοιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και την οργάνωση του παιδιού. Αυτές είναι συνήθως η οπτική διάκριση, η κατηγοριοποίηση και συσχέτιση εννοιών, η μνήμη, η προσοχή, οι εκτελεστικές ικανότητες, οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και ο χωρικός και χρονικός προσανατολισμός.

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην εκμάθηση των απαραίτητων δεξιοτήτων προκειμένου να μπορεί το παιδί να εκτελεί ανεξάρτητα κάποιες βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας του. Οι βασικότερες είναι η ένδυση/απόδυση (π.χ. διαχωρισμός αριστερού-δεξιού, εμπρός-πίσω κατά την ένδυση), η σίτιση (π.χ. λαβή πιρουνιού-μαχαιριού) και η αυτοεξυπηρέτηση (π.χ. εκπαίδευση τουαλέτας και προσωπική υγιεινή).

Δίνεται έμφαση στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η δεξιότητα έναρξης και διατήρησης διαλόγου, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ένταξης σε μια ομάδα, η ακολουθία κανόνων και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται, μεταξύ αλλων, μέσα από το παιχνίδι ρόλων, το συμβολικό παιχνίδι και τις μικρές ομάδες κοινωνικοποίησης.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση αποτελεί τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού να οργανώνει και να επεξεργάζεται τις αισθητικές πληροφορίες με τη χρήση των αισθητηριακών συστημάτων (αιθουσιαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό, οπτικό, ακουστικό και οσφρητικό-γευστικό). Ένας βασικός στόχος της εργοθεραπείας είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση καθώς είναι σημαντική για τη μάθηση, το παιχνίδι, τη κοινωνικοποίηση, την αποφυγή επικίνδυνων αντικειμένων κ.ά.

Η διαδικασία της εργοθεραπείας 

Λήψη ιστορικού

1ο βήμα
  • Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους ιστορικού του παιδιού. Λαμβάνονται ποικίλες πληροφορίες με έμφαση στον βαθμό συμμετοχής του παιδιού σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες...
Περισσότερα

Αξιολόγηση παιδιού

2ο βήμα
  • Ο εργοθεραπευτής μέσα από δομημένες δραστηριότητες καθώς και μέσα από τη κλινική παρατήρηση του ελευθέρου παιχνιδιού συλλέγει πληροφορίες για πολλαπλούς τομείς της λειτουργικότητας του παιδιού...
Περισσότερα

Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης

3ο βήμα
  • Με βάση την αξιολόγηση ο εργοθεραπευτής οργανώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Οι στόχοι της θεραπευτικής παρέμβασης καθορίζονται από κοινού με τους γονείς...
Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις 

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως βασικό της στόχο τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και του βαθμού εμπλοκής του παιδιού σε διάφορα έργα χρησιμοποιώντας ως βασικό της μέσο το παιχνίδι και τις σκόπιμες δραστηριότητες. Στοχεύει στην εκμάθηση ή στην ενίσχυση δεξιοτήτων απαραίτητων για μια ανεξάρτητη, ικανοποιητική και παραγωγική ζωή. Εστιάζοντας σε ποικίλους τομείς (ενδοατομικούς, διαπροσωπικούς, κοινωνικούς) η εργοθεραπευτική παρέμβαση καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της ανθρώπινης λειτουργικότητας.

  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
  • Σύνδρομο Down, σύνδρομο Rett και άλλα διαγνωσμένα σύνδρομα
  • Διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης
  • Μαθησιακές διαταραχές- Δυσγραφία
  • Νοητική υστέρηση
  • Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού και κινήσεων (δυσπραξία)