Αισθητηριακά συστήματα

Ο θεραπευτής παρατηρεί και κατανοεί πως το παιδί αντιδρά σε κάθε αισθητηριακό ερέθισμα και δημιουργεί το αισθητηριακό προφίλ του. Ένας βασικός στόχος της θεραπείας σε πολυαισθητηριακό περιβάλλον είναι η αισθητηριακή ρύθμιση του σώματος, η διάκριση, η οργάνωση και η επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων και η επίτευξη της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.