Γωνιά διόρθωσης ομιλίας με καθρέφτη

Η χρήση καθρέφτη αξιοποιείται προκειμένου το παιδί να μάθει την παραγωγή νέων φωνημάτων και να διορθώσει την ομιλία του. Σε όλη τη διαδικασία ο θεραπευτής λειτουργεί ως πρότυπο, δείχνοντας στο παιδί πώς να κινεί το στόμα, τα χείλη και τη γλώσσα του, προκειμένου να παράγει ένα φώνημα σωστά.

Για παράδειγμα, σε ένα παιδί που τοποθετεί την γλώσσα του ανάμεσα στην άνω και κάτω οδοντοστοιχία για να παράγει το φώνημα «σ» με αποτέλεσμα να ακούγεται σαν «θ», ο λογοθεραπευτής δείχνει τη σωστή θέση της γλώσσας και των χειλιών. Έπειτα, το παιδί εξασκείται κοιτώντας το πρόσωπό του στον καθρέφτη.

img-fluid