Εικόνες Δράσης- Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας

Εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης

Η παρούσα δοκιμασία στοχεύει στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας, της μορφοσύνταξης και της πραγματολογίας. Η δοκιμασία αποτελείται από 10 έγχρωμες κάρτες εικόνων, οι οποίες παρουσιάζουν διάφορες καθημερινές καταστάσεις.  Το παιδί καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάθε εικόνα. Από τη μία, ο εξεταστής εστιάζει στη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων, δηλαδή στην ορθή χρήση της γραμματικής. Από την άλλη, εστιάζει στην πληροφοριακή επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων, δηλαδή στην επάρκεια των πληροφοριών που μεταδίδει το παιδί με τη χρήση εννοιών. Η ορθή ή λανθασμένη χρήση της γραμματικής δίνει σημαντικές πληροφορίες για την αναπτυξιακή πορεία του μορφοσυντακτικού τομέα ενώ η επάρκεια των εκφερόμενων πληροφοριών δίνει σημαντικές πληροφορίες για την αναπτυξιακή πορεία του πραγματολογικού τομέα της γλώσσας.

img-fluid
img-fluid

Πλεονεκτήματα του εργαλείου Εικόνες Δράσης

Οι Εικόνες Δράσης είναι το μοναδικό εργαλείο στα ελληνικά που συνδυάζει την αξιολόγηση γραμματικής και πληροφοριακής επάρκειας. Μπορεί να παρέχει στον εξεταστή, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πλούσιες πληροφορίες και έγκυρα αποτελέσματα που θα συμβάλλουν στη δόμηση του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης ή της παγίωσης πιο σύνθετων μαθησιακών δυσκολιών.

Ηλικίες χορήγησης

4-7 ετών

Χρόνος χορήγησης

15-25 λεπτά