Κυλινδρική κούνια

Παρέχοντας τη δυνατότητα στο παιδί να δοκιμάζει διαφορετικές στάσεις (όπως να ξαπλώνει στο πάνω μέρος ή να κρεμιέται από κάτω), η κυλινδρική κούνια, στην εργοθεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες δραστηριότητες. Βοηθά στην ενίσχυση του μυϊκού τόνου, στον καλύτερο έλεγχο του κορμού και στη βελτίωση της στάσης του σώματος. Επιπλέον, επιτρέπει μια ποικιλία ασκήσεων ισορροπίας και ασκήσεων κινητικού σχεδιασμού. Η κυλινδρική κούνια, συμβάλλει, επίσης, στην αισθητηριακή ρύθμιση παρέχοντας αιθουσίαια και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα. Τέλος, μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού.

img-fluid