Η λογοθεραπεία στη TherapyLand

Γνωρίζοντας ότι η διαδικασία της λογοθεραπείας μπορεί να είναι απαιτητική ανά περιπτώσεις, φροντίζουμε να παρέχουμε στο παιδί όλα εκείνα τα ερεθίσματα που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του και θα ενισχύσουν το κίνητρό του για συμμετοχή. Σε μια αίθουσα που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύει τη συγκέντρωση, να προάγει το αίσθημα ασφάλειας και να προσφέρει ευκαιρίες συναισθηματικής αποφόρτισης, κατακτούμε τους θεραπευτικούς μας στόχους με μικρά και σταθερά βήματα.

img-fluid

Τα εργαλεία της λογοθεραπείας

Η διαδικασία της λογοθεραπείας

Λήψη ιστορικού

1ο βήμα
 • Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο την λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού...
Περισσότερα

Συνάντηση με το παιδί

2ο βήμα
 • Ο λογοθεραπευτής μέσα από δομημένες δραστηριότητες αλλά και μέσα από την κλινική παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού...
Περισσότερα

Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης

3ο βήμα
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης...
Περισσότερα

Στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ξεδιπλώνει τις γλωσσικές του ικανότητες με τον δικό του ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά μπορεί να κατακτήσουν μια γλωσσική δεξιότητα νωρίτερα, ενώ κάποια άλλα μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Αν και το κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης, υπάρχουν κάποια αναπτυξιακά ορόσημα τα οποία δείχνουν που βρίσκεται το παιδί σε σχέση με το αναμενόμενο για την ηλικία του.

• Αναγνωρίζει και αντιδρά σε ήχους
• Παράγει και μιμείται ήχους
• Ανταποκρίνεται στο όνομα του
• Αρχίζει να κατανοεί απλές οδηγίες και λέξεις (π.χ. ναι/όχι ή λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα, όπως κούπα, γάλα κ.α.)
• Χρησιμοποιεί ήχους και χειρονομίες για να εκφράσει τις ανάγκες του
• Έχει βλεμματική επαφή και ακούει όταν του μιλάς
• Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο (1-3 λέξεις) ή βάβισμα (μεγάλη ποικιλία ήχων)

Ηλικία 0-12 μηνών

Περισσότερα ↓

Χρησιμοποιεί ηχολαλία και ακατάληπτη ομιλία (δημιουργώντας για παράδειγμα νεολογισμούς, δηλαδή λέξεις που δεν υπάρχουν), η οποία σταδιακά γίνεται πιο καταληπτή με την χρήση περισσότερων λέξεων και λιγότερων νεολογισμών
Είναι 25 – 50% κατανοητό στους ξένους
Ακολουθεί απλές οδηγίες
Ονομάζει οικεία αντικείμενα
Απαντάει στην ερώτηση “Τι είναι αυτό;”
Ξεκινά το συμβολικό παιχνίδι
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο έως 50 λέξεις
Σχηματίζει προτάσεις με 2-3 λέξεις

Ηλικία 13-24 μηνών

Περισσότερα ↓

• Κατανοεί απλές οδηγίες και απαντά σε απλές ερωτήσεις
• Σχηματίζει ερωτήσεις αποτελούμενες από 1-2 λέξεις
• Σχηματίζει προτάσεις με 3-4 λέξεις, με την μορφή Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
• Ο λόγος είναι καταληπτός 50 – 75%
• Ηχολαλία όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο
• Χρησιμοποιεί τον πληθυντικό απλών λέξεων
• Κατανοεί απλές έννοιες του χρόνου: «χθες το βράδυ», «αύριο»
• Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς
• Κατονομάζει σωστά αντικείμενα
• Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500-900 λέξεων
• Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 λέξεων (στάδιο ραγδαίας ανάπτυξης λεξιλογίου)
• Κάνει πολλά γραμματικά λάθη

Ηλικία 2-3 ετών

Περισσότερα ↓

• Ακολουθεί οδηγίες που αποτελούνται από 2-3 μέρη (π.χ. βάλε το κουκλάκι μέσα στο σπίτι και κλείσε την πόρτα)
• Κάνει ερωτήσεις στις οποίες ζητά και λεπτομέρειες
• Σχηματίζει προτάσεις 4-5 λέξεων
• Ο λόγος είναι καταληπτός κατά 80% και γίνεται κατανοητός από μη οικεία πρόσωπα
• Συμμετέχει σε συζητήσεις
• Εκφράζει συναισθήματα μέσω της ομιλίας
• Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος
• Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200 – 2000 λέξεων
• Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεων
• Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν
• Η ομιλία του πλησιάζει αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό

Ηλικία 3-4 ετών

Περισσότερα ↓

• Ακολουθεί σύνθετες οδηγίες και απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις
• Σχηματίζει γραμματικά σωστές προτάσεις με λεπτομέρειες
• Σχηματίζει προτάσεις 4-8 λέξεων
• Διηγείται τις εμπειρίες του από το σχολείο, το πάρκο κτλ.
• Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία
• Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή
• Μετράει ως το 10 μηχανικά
• Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
• Μπορεί να παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
• Ρωτάει για ορισμούς λέξεων (τι σημαίνει αυτό;)
• Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων
• Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 ή περισσότερων λέξεων

Ηλικία 4-5 ετών

Περισσότερα ↓

Συνεργασία με γονείς και διεπιστημονικότητα

Σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας σημαντικός είναι ο ρόλος της συνεργασίας με τους γονείς. Οι γονείς ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία της θεραπείας ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και λαμβάνουν συμβουλές προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους να γενικεύσει τις δεξιότητες που απέκτησε και εκτός του πλαισίου θεραπείας, στο σπίτι, στη παιδική χαρά και στις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Επίσης, χάρη στη διεπιστημονικότητα του κέντρου μας, το παιδί μπορεί να λάβει μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση, παρακολουθώντας συνεδρίες εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης ή/και ψυχοθεραπείας, αν αυτό κρίνεται ωφέλιμο.

Συχνές ερωτήσεις

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης. Στόχος της λογοθεραπείας είναι η βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού.

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να προλάβει δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λόγου, όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, η περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η δυσκολία έκφρασης. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε θεραπεία νωρίς, τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία.

 • Αρθρωτικές διαταραχές, όπως δυσκολία προφοράς ορισμένων ήχων ή λέξεων σωστά, μη καθαρή ομιλία και αλλοίωση των λέξεων, δυσκολία στη κίνηση και τον συντονισμό των κύριων αρθρωτών (άνω και κάτω χείλος, κάτω γνάθος, άκρη, προ ράχη, ράχη της γλώσσας, και η υπερώα).
 • Διαταραχές της ροής της ομιλίας. Ο τραυλισμός και η ταχυλαλία εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Οι δυσκολίες ροής της ομιλίας εκφράζονται συνήθως με επαναλήψεις, παραλείψεις ή επιμηκύνσεις ενός φθόγγου.
 • Φωνολογικές διαταραχές, όπως δυσκολία στην επεξεργασία και οργάνωση των ήχων, δυσκατάληπτη ομιλία, αντικαταστάσεις ή παραλείψεις φθόγγων στις λέξεις κ.α.
 • Νευρογενείς κινητικές διαταραχές της ομιλίας (δυσαρθρία και απραξία)
 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger)
 • Διαταραχές φωνής, όπως είναι η δυσφωνία και η αφωνία
 • Διαταραχές γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία κ.α.).
 • Καθυστέρηση ομιλίας και λόγου
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται στη Νοητική υστέρηση
 • Διαταραχές σίτισης και κατάποσης (δυσφαγία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα-(ΔΕΠ-Υ)
 • Προβλήματα ακοής, βαρηκοΐα
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Ανατομικές δυσπλασίες π.χ. προγναθισμός, σχιστίες χείλους ή υπερώας