Μουσική

Η μουσική μπορεί να προσφέρει μια σημαντική εμπειρία χαλάρωσης ή διέγερσης ανάλογα με το είδος της.  Προσφέρει ακουστική διέγερση και μπορεί να συνδυαστεί με άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα. Ένα από τα βασικά οφέλη της μουσικής είναι ότι διευκολύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, ακόμη και με παιδιά που δεν έχουν λεκτική επικοινωνία. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης και στην αύξηση του επιπέδου προσοχής. Τέλος, η μουσική ξυπνά αναμνήσεις και δημιουργεί συναισθήματα που μπορούν να είναι χρήσιμα για τη σύνδεση θεραπευτή- παιδιού.

img-fluid