Παιχνίδι ρόλων

Το αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο και τον αυτοσχεδιασμό, το παιδί υποδύεται ρόλους σε διάφορα υποθετικά σενάρια και του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τα κυρίαρχα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς του. Παράλληλα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει νέες, πιο λειτουργικές, συμπεριφορές στο ασφαλές πλαίσιο της συνεδρίας. Ενδεικτικά, κάποια από τα θεραπευτικά οφέλη μπορεί να είναι:

⇒ η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων

⇒ η αντιμετώπιση του κοινωνικού άγχους

⇒ η διαχείριση συγκρούσεων

⇒ η επικοινωνία των αναγκών με πιο λειτουργικό τρόπο

img-fluid
img-fluid

Ο σκοπός

Σκοπός είναι, μέσα από το παιχνίδι ρόλου, το παιδί να υιοθετήσει νέους τρόπους σκέψης, έκφρασης και συμπεριφοράς και να μπορέσει να τους γενικεύσει και εκτός της θεραπευτικής διαδικασίας.