Παραμύθια και κοινωνικές ιστορίες

Η ψυχοθεραπεία μέσα από το βιβλίο

Στο κέντρο μας διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία παραμυθιών και κοινωνικών ιστοριών. Τα παραμύθια και οι κοινωνικές ιστορίες μας βοηθούν να μιλήσουμε με τα παιδιά για δύσκολα θέματα όπως:

⇒ η διαχείριση έντονων συναισθημάτων
⇒ ο σχολικός εκφοβισμός
⇒ η παρενόχληση
⇒ η διαχείριση συγκρούσεων
⇒ η απώλεια κ.ά.
img-fluid
img-fluid

Διάφορα οφέλη

› Τα παιδιά, ταυτιζόμενα με τους ήρωες των ιστοριών, αποκτούν νέα πρότυπα προς μίμηση και μαθαίνουν εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης καταστάσεων.

› Οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν μια εμπεριστατωμένη μέθοδο απόκτησης δεξιοτήτων για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.