Πίνακες επιβράβευσης και σχεδιαγράμματα

Συγκέντρωση και αυτοαποτελεσματικότητα

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να ωφεληθούν από δομημένα προγράμματα και σχεδιαγράμματα για την καλύτερη οργάνωση της μελέτης των σχολικών μαθημάτων. Επίσης, τα σχεδιαγράμματα μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αποδώσει καλύτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυξάνοντας το αίσθημα ελέγχου και τη συγκέντρωση. Τέλος, μέσα από πίνακες επιβράβευσης ενισχύεται, το παιδί, για όσα καταφέρνει, αλλά και για την προσπάθεια που καταβάλλει. Έτσι, αυξάνεται η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς του.

img-fluid