Προτζέκτορας

Ο προτζέκτορας μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλους σκοπούς μέσα σε ένα δωμάτιο Snoezelen. Αρχικά, ο θεραπευτής μπορεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και αποφόρτισης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα θεματικά δισκάκια. Επίσης, μέσω του προτζέκτορα μπορεί να δημιουργήσει για ένα παιδί μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, η οποία θα συνδυάζει την εικόνα, την κίνηση,  και το χρώμα από τον προτζέκτορα με κάποιο άρωμα που διαχέεται στο χώρο. Ακόμη, ο προτζέκτορας μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά, για την εξάσκηση σε σχήματα, χρώματα, ζώα, επαγγέλματα κ.α.  Τέλος, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων της μνήμης και της προσοχής μέσα από διάφορα παιχνίδια.

img-fluid