Η ψυχοθεραπεία στη TherapyLand

Στη TherapyLand πραγματοποιούμε ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας τόσο με παιδιά όσο και με εφήβους. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος και φυσικά ο ίδιος ο ψυχολόγος, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που προάγει την έκφραση συναισθημάτων και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Μέσω ποικίλων ψυχολογικών μεθόδων (παιχνίδι, δραματοποίηση, ζωγραφική, ημερολόγιο αυτοπαρατήρησης, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση κ.α.) τα παιδιά και οι έφηβοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους με στόχο την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

img-fluid

για την… ψυχοθεραπεία παιδιών

Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

img-fluid

Ψυχοθεραπεία παιδιών

      Η ψυχοθεραπεία παιδιών διαφέρει κατά πολύ από εκείνη των ενηλίκων, κυρίως όσον αφορά τη συναισθηματική έκφραση. Τα παιδιά εκφράζονται πιο εύκολα μέσα από το αυθόρμητο παιχνίδι παρά μέσα από τη συζήτηση και τη λεκτική επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό το παιχνίδι αποτελεί το πιο βασικό εργαλείο στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες.
      Μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς κλίματος εμπιστοσύνης η ψυχοθεραπεία παιδιών στοχεύει στην ανακούφιση από συναισθηματικές δυσκολίες και παράλληλα έχει περισσότερο ψυχοπαιδαγωγική μορφή. Κάποιοι από τους βασικούς στόχους είναι η ενίσχυση της αυτογνωσίας, της αποδοχής του εαυτού και της αυτοεκτίμησης.
      Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες στοχεύουμε στην ενθάρρυνση της έκφρασης και της διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. του φόβου, του θυμού, του άγχους, της ανασφάλειας), στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων συναισθηματικής αυτορρύθμισης, στην διαχείριση συγκρούσεων και στην αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας των παιδιών. Ουσιαστικά το παιδί μέσα από την θεραπευτική διαδικασία εφοδιάζεται με όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση της πορείας του προς την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.

Ψυχοθεραπεία εφήβων

      Για τους εφήβους η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι παρόμοια με αυτήν των ενηλίκων. Στην ψυχοθεραπεία εφήβων δεν χρησιμοποιείται το παιχνίδι ως κύριο θεραπευτικό μέσο. Βασικό εργαλείο είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς θεραπευτικής σχέσης που θα βασίζεται στην κατανόηση και την ενσυναίσθηση. Όμως, ακόμη πιο βασικό εργαλείο είναι η αυθεντικότητα, η γνησιότητα και η μη επικριτικότητα του ψυχοθεραπευτή.
Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία γίνεται σταδιακά ένας χώρος στον οποίο μπορούν να επικεντρωθούν στον εαυτό τους, τις εμπειρίες τους, τις ανησυχίες και τους στόχους τους με ασφάλεια.
      Καθώς η εφηβεία αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική αναπτυξιακή περίοδο η οποία συνοδεύεται από πολλές αλλαγές σε σωματικό, ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο, η ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εφήβων. Η ψυχοθεραπεία εφήβων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση δυσκολιών σε ποικίλους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα των οικογενειακών, φιλικών και ερωτικών σχέσεων, στον σχολικό τομέα, και στον τομέα της αυτοεικόνας και της αίσθησης εαυτού. Μέσα από την υποστηρικτική θεραπεία, αλλά και από την εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών αυτοπαρατήρησης και επίλυσης προβλημάτων διευκολύνεται η  διαδικασία συγκρότησης μιας συνεκτικής αίσθησης ταυτότητας, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση, η προσωπική ενδυνάμωση, και η εύρεση πιο λειτουργικών τρόπων έκφρασης, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Γενικότερα αντιμετωπίζονται οι γνωστικοί, συναισθηματικοί, συμπεριφορικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την πορεία του εφήβου προς την ψυχολογική του ευημερία.

img-fluid

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας

Λήψη αναπτυξιακού ιστορικού

1ο βήμα
  • Αρχική συνάντηση με τους γονείς με στόχο τη λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού και ψυχοκοινωνικού ιστορικού του παιδιού/εφήβου...
Περισσότερα

Συνάντηση με το παιδί/έφηβο

2ο βήμα
  • Ο ψυχολόγος μέσα από τη συζήτηση, το παιχνίδι, τη ζωγραφική, το κουκλοθέατρο, και άλλα πολλά...
Περισσότερα

Έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης

3ο βήμα
  • Έπειτα από τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών ο ψυχολόγος οργανώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης...
Περισσότερα

Συνεργασία με τους γονείς

Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας παιδιών είναι μεγαλύτερα όταν εξασφαλίζεται η συνεργασία με τους γονείς ή την ευρύτερη οικογένεια. Έτσι, συνιστούμε την πραγματοποίηση προγραμματισμένων συναντήσεων συμβουλευτικής και ενημέρωσης γονέων. Οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία της θεραπείας και υποστηρίζονται προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί να γενικεύσει τις δεξιότητες που αποκτά στα πλαίσια της θεραπείας και σε άλλα πλαίσια. Ωστόσο, καθώς το παιδί πλησιάζει στην εφηβεία, γινόμαστε περισσότερο προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τους γονείς για τη θεραπευτική διαδικασία για να μη τεθούν ζητήματα απορρήτου και εμπιστοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι οι γονείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν συνεδρίες συμβουλευτικής.

Συχνές ερωτήσεις

Από την ψυχοθεραπεία μπορούν να ωφεληθούν παιδιά που εμφανίζουν μια η περισσότερες από τις παρακάτω ενδεικτικές δυσκολίες:

• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Άγχος αποχωρισμού
• Σχολική φοβία- Σχολική άρνηση
• Κοινωνικό άγχος
• Ειδικές φοβίες
• Υπερβολικό άγχος, στρες ή φοβίες
• Δυσκολίες συναισθηματικής αναγνώρισης και έκφρασης
• Δυσκολίες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων
• Ελλιπείς επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες
• Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Δυσκολία ακολουθίας κανόνων και ελλιπής οριοθέτηση συμπεριφοράς
• Προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι ή το σχολείο
• Συγκρουσιακές σχέσεις με αδέρφια ή γονείς
• Εκρήξεις θυμού με ή χωρίς επιθετική συμπεριφορά
• Βίωμα ή άσκηση σχολικού εκφοβισμού
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και στοιχεία παραίτησης/ απόσυρσης
• Μειωμένη ενεργητικότητα και χαμηλό κίνητρο
• Προβλήματα ενούρησης και ελέγχου σφιγκτήρων
• Διαταραχές στον ύπνο ή την διατροφή
• Δύσκολές ή μεταβατικές περίοδοι (πένθος, ασθένεια, διαζύγιο γονέων κ.α.)
• Έκθεση σε τραυματικά γεγονότα/εμπειρίες

Από την ψυχοθεραπεία μπορούν να ωφεληθούν έφηβοι που εμφανίζουν μια η περισσότερες από τις παρακάτω ενδεικτικές δυσκολίες:

• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες
• Συγκρουσιακές σχέσεις με την οικογένεια
• Εκρήξεις θυμού με ή χωρίς επιθετικότητα
• Δυσκολίες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων
• Χρήση ουσιών ή αλκοόλ
• Παραβατική συμπεριφορά
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας
• Χαμηλό κίνητρο για ενεργό δράση και στοιχεία απομόνωσης
• Έντονη προσκόλληση στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά σε βαθμό που       μειώνει την λειτουργικότητα σε σημαντικούς τομείς της ζωής
• Απουσία στόχων και νοήματος στη ζωή
• Σύγχυση ως προς την αίσθηση ταυτότητας τους
• Κοινωνικό άγχος
• Δυσκολίες συγκέντρωσης και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ηλικίας
• Άγχος εξετάσεων/άγχος επίδοσης
• Συναισθηματικές διαταραχές (πχ. άγχος, κατάθλιψη)
• Ψυχοσωματικά προβλήματα (πχ ημικρανίες, πόνοι στο στομάχι, μουδιάσματα κ.α.)
• Διαταραχές πρόσληψης τροφής
• Δύσκολές ή μεταβατικές περίοδοι (πένθος, ασθένεια, διαζύγιο γονέων κ.α.)
• Έκθεση σε τραυματικά γεγονότα/εμπειρίες