Συμβολικό παιχνίδι

Το συμβολικό παιχνίδι, η συμβολική χρήση αντικειμένων, η δημιουργία φανταστικών ιστοριών και τα παιχνίδια μίμησης, συνδέονται στενά με τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Ανάμεσα στα πολλαπλά οφέλη του συμβολικού και αναπαραστατικού παιχνιδιού είναι η εξοικείωση με καθημερινές δραστηριότητες, η βελτίωση της πραγματολογίας, της φαντασίας, της γλωσσικής έκφρασης και της κοινωνικοποίησης.

img-fluid