Η Συμβουλευτική Γονέων στη TherapyLand

Πολλοί γονείς θα συμφωνούσαν ότι η ανατροφή των παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η έλλειψη χρόνου, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και οι απρόβλεπτες ή ξαφνικές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε άγχος και δυσκολίες που διαταράσσουν την οικογενειακή λειτουργία. Συχνά οι γονείς αδυνατούν να διαχειριστούν τις δυσκολίες των παιδιών τους και αισθάνονται αβοήθητοι. Ο βασικός στόχος της Συμβουλευτικής Γονέων είναι οι γονείς, με τη συνεργασία και υποστήριξη του ψυχολόγου, να αναγνωρίσουν, να αποδεχτούν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες του παιδιού τους. Η συμβουλευτική δεν είναι μόνο η παροχή συμβουλών στους γονείς, αλλά και η εκπαίδευση των γονέων σε αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους και να μπορέσουν να απολαύσουν το όμορφο και απαιτητικό ταξίδι της γονεϊκότητας. Δημιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοχής και αναγνώρισης προς το παιδί, οι γονείς θα διευκολύνουν την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και την πορεία του προς την αυτονομία και την ωριμότητα.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται:

 • • Σε γονείς οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη και βοήθεια για θέματα που αφορούν το παιδί τους και τη μεταξύ τους σχέση, χωρίς απαραίτητα το παιδί τους να παρακολουθεί κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης στο κέντρο μας. Μπορεί να πρόκειται για γονείς που δυσκολεύονται να διαχειριστούν κάποια προβλήματα (συναισθηματικά, συμπεριφορικά, αναπτυξιακά, κ.ά.) του παιδιού τους ή για γονείς που προετοιμάζονται για μια δύσκολη ή μεταβατική περίοδο της ζωής τους (πχ. πένθος, διαζύγιο, κ.ά.) και χρειάζονται στήριξη και κατεύθυνση.

 • • Σε γονείς που το παιδί τους συμμετέχει σε συνεδρίες ψυχοθεραπείας ή κάποιας άλλης θεραπείας (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση) στο κέντρο μας. Τα οφέλη της θεραπείας παιδιών είναι μεγαλύτερα όταν εξασφαλίζεται η συνεργασία με τους γονείς ή την ευρύτερη οικογένεια. Ειδικότερα, για την ψυχοθεραπεία παιδιών, η συμβουλευτική γονέων κρίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού τους. Λειτουργώντας ως συν-θεραπευτές φροντίζουν να γενικευτούν τα θεραπευτικά οφέλη και οι νέες δεξιότητες του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Μερικά από τα οφέλη της Συμβουλευτικής Γονέων

Βελτίωση επικοινωνίας

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία οι γονείς εκπαιδεύονται σε αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας, όπως είναι η ενεργητική ακρόαση, η αναγνώριση και επικύρωση του συναισθήματος του παιδιού, αλλά και η ενθάρρυνση για ειλικρινή επικοινωνία. Παράλληλα, μαθαίνουν πως να δημιουργούν στιγμές σύνδεσης και να ενθαρρύνουν το παιδί τους να μοιράζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με ανοιχτό τρόπο.

Επίλυση συγκρούσεων

Ένα σημαντικό επακόλουθο από τη συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι ο μετριασμός των ενδοοικογενειακών εντάσεων και η αποκατάσταση της οικογενειακής ισορροπίας. Καθώς οι γονείς εκπαιδεύονται σε στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και μαθαίνουν να διερευνούν τις βαθύτερες ανάγκες και συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τα ξεσπάσματα του παιδιού τους, παρατηρείται εξομάλυνση των σχέσεων και μείωση των συγκρούσεων. Είναι σημαντικό οι γονείς να κατανοήσουν πως οι ίδιοι αποτελούν πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά τους και πως τροποποιώντας τις δικές τους αντιδράσεις μπορούν να επιτύχουν σημαντική μείωση των εντάσεων και των καβγάδων.

Βελτίωση ψυχικής υγείας γονέων

Στόχος της συμβουλευτικής είναι να προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο μπορούν να εκφραστούν οι σκέψεις, οι ανησυχίες, τα συναισθήματα και οι φόβοι των γονέων. Άλλωστε, η ψυχική υγεία των γονέων είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας σχέσης υποστήριξης και εμπιστοσύνης με το παιδί. Όταν οι γονείς είναι συνειδητοποιημένοι, συναισθηματικά ώριμοι και ικανοποιημένοι, μπορούν να αποτελέσουν θετικά πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά τους.

Ενίσχυση επιθυμητών συμπεριφορών

Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής οι γονείς μπορούν να θέσουν πιο ξεκάθαρους στόχους σχετικά με τις επιθυμητές συμπεριφορές του παιδιού τους (τις οποίες θα ήθελαν να ενισχύσουν) και τις ανεπιθύμητες ή δυσλειτουργικές συμπεριφορές του παιδιού τους, που θα ήθελαν να αποσβέσουν. Αφού οριστούν οι συμπεριφορές-στόχοι, οι γονείς, σε συνεργασία με τον ψυχολόγο, εκπαιδεύονται σε τεχνικές ενίσχυσης ή απόσβεσης μιας συμπεριφοράς, οι οποίες βασίζονται σε λειτουργικές και ενσυναισθητικές μεθόδους διαπαιδαγώγησης και όχι σε τιμωρητικές. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για μια τυποποιημένη διαδικασία και ότι πάντοτε λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού. Πριν προχωρήσουμε στην απόσβεση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, πρώτα γίνεται μια εις βάθος διερεύνηση των σκοπών που μπορεί να εξυπηρετεί για το παιδί.

Κατανόηση των δυσκολιών του παιδιού

Συχνά οι γονείς αναζητούν βοήθεια από κάποιον ειδικό όταν προκύπτουν δυσκολίες στη καθημερινότητα του παιδιού τους, που δεν ξέρουν πώς να τις διαχειριστούν. Έτσι, ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η  αναγνώριση και η αποδοχή των δυσκολιών του παιδιού και η κατανόηση των ενδεχόμενων αιτιών που τις προκαλούν. Παράλληλα, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και κατευθυντήριες γραμμές που διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών, είτε πρόκειται για απλές καθημερινές δυσκολίες, είτε πρόκειται για πιο σύνθετα προβλήματα.

Επίτευξη αυτογνωσίας

Η ανατροφή του παιδιού συχνά φέρνει στην επιφάνεια ανεπίλυτα ζητήματα, συναισθήματα και προσδοκίες των γονέων από τη δική τους παιδική ηλικία. Τα προσωπικά βιώματα συνδέονται, έστω και ασυνείδητα, με τον παρόντα γονεϊκό ρόλο και μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση με το παιδί. Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής οι γονείς έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επίγνωση για τους αυτόματους τρόπους αντίδρασης που βασίζονται σε κατάλοιπα της παιδικής τους ηλικίας και να μπορέσουν να εφοδιαστούν με πιο λειτουργικούς τρόπους αλληλεπίδρασης και διαπαιδαγώγησης.

Συχνές ερωτήσεις

Η συμβουλευτική γονέων είναι κατάλληλη για οποιονδήποτε γονέα αισθάνεται ότι θα ήθελε υποστήριξη ή βοήθεια σε κάποιο θέμα σχετικό με το παιδί του. Άλλοι γονείς αναζητούν βοήθεια προληπτικά, πριν ακόμη εμφανιστούν δυσκολίες στο οικογενειακό πλαίσιο. Άλλοι γονείς, αναζητούν βοήθεια όταν διακρίνουν προβλήματα στην οικογένεια, τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν, ανεξάρτητα από το αν το παιδί τους συμμετέχει σε κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Σε όποια κατηγορία από τις παραπάνω και να ανήκετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο μας, για να πραγματοποιήσετε μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι στη συμβουλευτική γονέων ο στόχος δεν είναι να επιρριφθούν ευθύνες και να αξιολογηθεί η επάρκεια σας ως γονέας. Όλη η διαδικασία έχει να κάνει με την υποστήριξη της οικογένειας προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει το παιδί.

Σε γενικές γραμμές, οι γονείς οι οποίοι συνήθως αναζητούν συμβουλευτική υποστήριξη και μπορούν να ωφεληθούν από τη συμβουλευτική γονέων μπορεί να αντιμετωπίζουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες:

 • Αναζήτηση βοήθειας για την επίτευξη της αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού (π.χ. εκπαίδευση τουαλέτας, διακοπή χρήσης πιπίλας κτλ.)
 • Δυσκολία στη δημιουργία κανόνων και στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού
 • Έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και εκρήξεις θυμού γονέα
 • Έλευση νέου μέλους στην οικογένεια ή ζήλεια ανάμεσα στα αδέλφια
 • Αλλαγές ενδοοικογενειακής κατάστασης – Διαζύγιο
 • Πένθος και απώλεια
 • Διαφορές στις μεθόδους ανατροφής και διαπαιδαγώγησης μεταξύ των συζύγων – διπλά μηνύματα στο παιδί
 • Προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο
 • Δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού σε νέες συνθήκες και περιβάλλοντα
 • Σχολική άρνηση
 • Άγχος αποχωρισμού
 • Γονείς που δυσκολεύονται να αποχωριστούν το παιδί τους ή να το δεχτούν ως ξεχωριστή προσωπικότητα
 • Ενούρηση ή/και εγκόπριση
 • Συναισθηματικές δυσκολίες παιδιού
 • Φοβίες που παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού
 • Περιθωριοποίηση ή εκφοβισμός παιδιού
 • Παιδί με κάποια διαγνωσμένη διαταραχή (π.χ. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ΔΕΠ-Υ, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α.)
 • Προβληματισμοί σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Παιδί με εξαρτήσεις ή/και παραβατικότητα
 • Οργανικά προβλήματα και θέματα υγείας

Η συμβουλευτική γονέων δεν είναι μια διαδικασία που αποτελείται από απλές εντολές, που μπορείτε να τις πάρετε και να τις εφαρμόσετε. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάποιος οδηγός «σούπερ-γονέα» τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε και να αλλάξετε τα πάντα μέσα σε λίγες μέρες. Χρειάζεται χρόνο, δέσμευση και πάνω από όλα μια καλή συνεργασία με έναν ψυχολόγο, ο οποίος είναι εκεί για να σας ακούσει χωρίς να σας κρίνει και για να σας διευκολύνει χωρίς να σας κατευθύνει. Άρα, πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, της οποίας η διάρκεια θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, τους στόχους της συμβουλευτικής και τον βαθμό συνεργασίας.