Συνεργασία με τους γονείς

Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας παιδιών είναι μεγαλύτερα όταν εξασφαλίζεται η συνεργασία με τους γονείς ή την ευρύτερη οικογένεια. Έτσι, συνιστούμε την πραγματοποίηση προγραμματισμένων συναντήσεων συμβουλευτικής και ενημέρωσης γονέων. Οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία της θεραπείας και υποστηρίζονται προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί να γενικεύσει τις δεξιότητες που αποκτά στα πλαίσια της θεραπείας και σε άλλα πλαίσια. Ωστόσο, καθώς το παιδί πλησιάζει στην εφηβεία, γινόμαστε περισσότερο προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τους γονείς για τη θεραπευτική διαδικασία για να μη τεθούν ζητήματα απορρήτου και εμπιστοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι οι γονείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν συνεδρίες συμβουλευτικής.