Συχνές ερωτήσεις

Για εργοθεραπεία:

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως βασικό της στόχο τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και του βαθμού εμπλοκής του παιδιού σε διάφορα έργα χρησιμοποιώντας ως βασικό της μέσο το παιχνίδι και τις σκόπιμες δραστηριότητες. Στοχεύει στην εκμάθηση ή στην ενίσχυση δεξιοτήτων απαραίτητων για μια ανεξάρτητη, ικανοποιητική και παραγωγική ζωή. Εστιάζοντας σε ποικίλους τομείς (ενδοατομικούς, διαπροσωπικούς, κοινωνικούς) η εργοθεραπευτική παρέμβαση καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της ανθρώπινης λειτουργικότητας.

 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Σύνδρομο Down, σύνδρομο Rett και άλλα διαγνωσμένα σύνδρομα
 • Διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Μαθησιακές διαταραχές- Δυσγραφία
 • Νοητική υστέρηση
 • Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού και κινήσεων (δυσπραξία)

Για λογοθεραπεία:

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης. Στόχος της λογοθεραπείας είναι η βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού.

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να προλάβει δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λόγου, όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, η περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η δυσκολία έκφρασης. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε θεραπεία νωρίς, τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία.

 • Αρθρωτικές διαταραχές, όπως δυσκολία προφοράς ορισμένων ήχων ή λέξεων σωστά, μη καθαρή ομιλία και αλλοίωση των λέξεων, δυσκολία στη κίνηση και τον συντονισμό των κύριων αρθρωτών (άνω και κάτω χείλος, κάτω γνάθος, άκρη, προ ράχη, ράχη της γλώσσας, και η υπερώα).
 • Διαταραχές της ροής της ομιλίας. Ο τραυλισμός και η ταχυλαλία εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Οι δυσκολίες ροής της ομιλίας εκφράζονται συνήθως με επαναλήψεις, παραλείψεις ή επιμηκύνσεις ενός φθόγγου.
 • Φωνολογικές διαταραχές, όπως δυσκολία στην επεξεργασία και οργάνωση των ήχων, δυσκατάληπτη ομιλία, αντικαταστάσεις ή παραλείψεις φθόγγων στις λέξεις κ.α.
 • Νευρογενείς κινητικές διαταραχές της ομιλίας (δυσαρθρία και απραξία)
 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger)
 • Διαταραχές φωνής, όπως είναι η δυσφωνία και η αφωνία
 • Διαταραχές γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία κ.α.).
 • Καθυστέρηση ομιλίας και λόγου
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται στη Νοητική υστέρηση
 • Διαταραχές σίτισης και κατάποσης (δυσφαγία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα-(ΔΕΠ-Υ)
 • Προβλήματα ακοής, βαρηκοΐα
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Ανατομικές δυσπλασίες π.χ. προγναθισμός, σχιστίες χείλους ή υπερώας

Για ψυχοθεραπεία:

Από την ψυχοθεραπεία μπορούν να ωφεληθούν παιδιά που εμφανίζουν μια η περισσότερες από τις παρακάτω ενδεικτικές δυσκολίες:

• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Άγχος αποχωρισμού
• Σχολική φοβία- Σχολική άρνηση
• Κοινωνικό άγχος
• Ειδικές φοβίες
• Υπερβολικό άγχος, στρες ή φοβίες
• Δυσκολίες συναισθηματικής αναγνώρισης και έκφρασης
• Δυσκολίες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων
• Ελλιπείς επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες
• Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Δυσκολία ακολουθίας κανόνων και ελλιπής οριοθέτηση συμπεριφοράς
• Προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι ή το σχολείο
• Συγκρουσιακές σχέσεις με αδέρφια ή γονείς
• Εκρήξεις θυμού με ή χωρίς επιθετική συμπεριφορά
• Βίωμα ή άσκηση σχολικού εκφοβισμού
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και στοιχεία παραίτησης/ απόσυρσης
• Μειωμένη ενεργητικότητα και χαμηλό κίνητρο
• Προβλήματα ενούρησης και ελέγχου σφιγκτήρων
• Διαταραχές στον ύπνο ή την διατροφή
• Δύσκολές ή μεταβατικές περίοδοι (πένθος, ασθένεια, διαζύγιο γονέων κ.α.)
• Έκθεση σε τραυματικά γεγονότα/εμπειρίες

 • Από την ψυχοθεραπεία μπορούν να ωφεληθούν έφηβοι που εμφανίζουν μια η περισσότερες από τις παρακάτω ενδεικτικές δυσκολίες:• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες
  • Συγκρουσιακές σχέσεις με την οικογένεια
  • Εκρήξεις θυμού με ή χωρίς επιθετικότητα
  • Δυσκολίες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων
  • Χρήση ουσιών ή αλκοόλ
  • Παραβατική συμπεριφορά
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας
  • Χαμηλό κίνητρο για ενεργό δράση και στοιχεία απομόνωσης
  • Έντονη προσκόλληση στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά σε βαθμό που       μειώνει την λειτουργικότητα σε σημαντικούς τομείς της ζωής
  • Απουσία στόχων και νοήματος στη ζωή
  • Σύγχυση ως προς την αίσθηση ταυτότητας τους
  • Κοινωνικό άγχος
  • Δυσκολίες συγκέντρωσης και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ηλικίας
  • Άγχος εξετάσεων/άγχος επίδοσης
  • Συναισθηματικές διαταραχές (πχ. άγχος, κατάθλιψη)
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα (πχ ημικρανίες, πόνοι στο στομάχι, μουδιάσματα κ.α.)
  • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
  • Δύσκολές ή μεταβατικές περίοδοι (πένθος, ασθένεια, διαζύγιο γονέων κ.α.)
  • Έκθεση σε τραυματικά γεγονότα/εμπειρίες

Για συμβουλευτική γονέων:

Η συμβουλευτική γονέων είναι κατάλληλη για οποιονδήποτε γονέα αισθάνεται ότι θα ήθελε υποστήριξη ή βοήθεια σε κάποιο θέμα σχετικό με το παιδί του. Άλλοι γονείς αναζητούν βοήθεια προληπτικά, πριν ακόμη εμφανιστούν δυσκολίες στο οικογενειακό πλαίσιο. Άλλοι γονείς, αναζητούν βοήθεια όταν διακρίνουν προβλήματα στην οικογένεια, τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν, ανεξάρτητα από το αν το παιδί τους συμμετέχει σε κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Σε όποια κατηγορία από τις παραπάνω και να ανήκετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο μας, για να πραγματοποιήσετε μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι στη συμβουλευτική γονέων ο στόχος δεν είναι να επιρριφθούν ευθύνες και να αξιολογηθεί η επάρκεια σας ως γονέας. Όλη η διαδικασία έχει να κάνει με την υποστήριξη της οικογένειας προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει το παιδί.

Σε γενικές γραμμές, οι γονείς οι οποίοι συνήθως αναζητούν συμβουλευτική υποστήριξη και μπορούν να ωφεληθούν από τη συμβουλευτική γονέων μπορεί να αντιμετωπίζουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες:

 • Αναζήτηση βοήθειας για την επίτευξη της αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού (π.χ. εκπαίδευση τουαλέτας, διακοπή χρήσης πιπίλας κτλ.)
 • Δυσκολία στη δημιουργία κανόνων και στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού
 • Έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και εκρήξεις θυμού γονέα
 • Έλευση νέου μέλους στην οικογένεια ή ζήλεια ανάμεσα στα αδέλφια
 • Αλλαγές ενδοοικογενειακής κατάστασης – Διαζύγιο
 • Πένθος και απώλεια
 • Διαφορές στις μεθόδους ανατροφής και διαπαιδαγώγησης μεταξύ των συζύγων – διπλά μηνύματα στο παιδί
 • Προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο
 • Δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού σε νέες συνθήκες και περιβάλλοντα
 • Σχολική άρνηση
 • Άγχος αποχωρισμού
 • Γονείς που δυσκολεύονται να αποχωριστούν το παιδί τους ή να το δεχτούν ως ξεχωριστή προσωπικότητα
 • Ενούρηση ή/και εγκόπριση
 • Συναισθηματικές δυσκολίες παιδιού
 • Φοβίες που παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού
 • Περιθωριοποίηση ή εκφοβισμός παιδιού
 • Παιδί με κάποια διαγνωσμένη διαταραχή (π.χ. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ΔΕΠ-Υ, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α.)
 • Προβληματισμοί σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Παιδί με εξαρτήσεις ή/και παραβατικότητα
 • Οργανικά προβλήματα και θέματα υγείας
 • Η συμβουλευτική γονέων δεν είναι μια διαδικασία που αποτελείται από απλές εντολές, που μπορείτε να τις πάρετε και να τις εφαρμόσετε. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάποιος οδηγός «σούπερ-γονέα» τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε και να αλλάξετε τα πάντα μέσα σε λίγες μέρες. Χρειάζεται χρόνο, δέσμευση και πάνω από όλα μια καλή συνεργασία με έναν ψυχολόγο, ο οποίος είναι εκεί για να σας ακούσει χωρίς να σας κρίνει και για να σας διευκολύνει χωρίς να σας κατευθύνει. Άρα, πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, της οποίας η διάρκεια θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα των προβλημάτων, τους στόχους της συμβουλευτικής και τον βαθμό συνεργασίας.

Για ειδική διαπαιδαγώγηση:

Με τον όρο ειδική διαπαιδαγώγηση ή ειδική αγωγή εννοούμε την επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση των παιδιών/εφήβων που διαφέρουν από τον μέσο όρο, όσον αφορά τις μαθησιακές, γνωστικές, κινητικές και ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες. Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά τα παιδιά εκείνα τα οποία δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου και να μάθουν με τις τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους στη σχολική τάξη. Αναγνωρίζοντας τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης κάθε παιδιού/εφήβου, ο ειδικός παιδαγωγός προσαρμόζει τη διδασκαλία με εξατομικευμένο τρόπο. Απώτερος στόχος της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού/εφήβου που δυσχεραίνουν την προσαρμογή του στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

 • Από την ειδική διαπαιδαγώγηση μπορούν να ωφεληθούν παιδιά με:
  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
   • Δυσλεξία: σχετίζεται με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Συνήθεις ενδείξεις είναι η ανάγνωση συλλάβων και όχι ολόκληρων λέξεων λόγω δυσκολιών στην αποκωδικοποίηση, τα ορθογραφικά λάθη, η παράλειψη τόνων και σημείων στίξης, οι δυσκολίες στην αντιγραφή λέξεων, οι αντιστροφές και οι παραλείψεις γραμμάτων. 
   • Δυσορθογραφία: ορίζεται ως δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν. Συνήθως, συνοδεύεται από δυσκολία αντιστοίχισης φωνήματος- γραφήματος.
   • Δυσαριθμησία: αφορά δυσκολίες στην κατανόηση των προμαθηματικών (ταξινόμηση, αναγνώριση μεγεθών, αντίληψη ποσότητας κ.ά.) και των μαθηματικών εννοιών. Ενδεικτικά, παρατηρούνται δυσκολίες στην εκτέλεση πράξεων, στην αναγνώριση των αριθμητικών συμβόλων, στην εύρεση των κατάλληλων πράξεων για την επίλυση ενός προβλήματος και στο χειρισμό των χρημάτων.
  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
  • Δυσκολίες Λόγου/ Ομιλίας
  • Διαταραχές της επικοινωνίας (γλωσσικής έκφρασης, ροής της ομιλίας, φωνολογική, πραγματολογική)
  • Δυσγραφία: αφορά τη δυσκολία του ατόμου να παράγει ευανάγνωστη γραφή (δυσανάγνωστα γράμματα με ακανόνιστο μέγεθος, ημιτελή γράμματα ή γράμματα με περισσότερες γραμμές από όσες χρειάζονται, εναλλαγή κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μέσα σε μια λέξη)
  • Νοητική υστέρηση ή οριακή νοημοσύνη
  • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
  • Ελλείμματα στη σχολική ετοιμότητα
  • Δυσκολίες συγκέντρωσης
  • Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα(ΔΕΠ-Υ)
  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Συμπεριφορικές δυσκολίες (π.χ. επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης)
  • Δυσκολίες προσαρμογής σε ένα ή περισσότερα περιβάλλοντα
  • Κινητικές δυσκολίες
  • Διαταραχές όρασης και ακοής
  • Δυσκολίες στην κατονομασία σχημάτων και χρωμάτων
  • Δυσκολίες εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων αυτόνομα
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Μερικοί από τους στόχους που επιδιώκονται στα πλαίσια της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας
 • Ενίσχυση του γραπτού λόγου τόσο σε επίπεδο γραφής όσο και σε επίπεδο παραγωγής λόγου
 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου
 • Βελτίωση περιγραφικού αφηγηματικού λόγου
 • Κατανόηση και απομνημόνευση κειμένου
 • Εκμάθηση των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων
 • Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης (έννοιες χώρου και χρόνου, ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών, κατανόηση αριθμητικών σχέσεων, βελτίωση ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, εξοικείωση με τις τέσσερεις βασικές αριθμητικές πράξεις)
 • Βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής
 • Εκμάθηση στρατηγικών οργάνωσης διαβάσματος και καθηκόντων
 • Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Βελτίωση της λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης κα του αισθήματος επιτυχίας

Για το Snoezelen πολυαισθητηριακό δωμάτιο:

• Διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας (διαταραχή αισθητηριακής διάκρισης, διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης, κινητική διαταραχή αισθητηριακής βάσης)
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• ΔΕΠ-Υ
• Νοητική καθυστέρηση
• Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Προβλήματα Συμπεριφοράς
• Έντονο άγχος και στρες
• Ψυχοσωματικές δυσκολίες
• Χρόνιος σωματικός η ψυχικός πόνος
• Ψυχικές Διαταραχές

 • Το δωμάτιο Snoezelen στον χώρο μας μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις ειδικότητες της ομάδας μας. Έτσι, κάθε ένας θεραπευτής χρησιμοποιεί το δωμάτιο Snoezelen συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τη θεραπευτική του παρέμβαση.  Θεωρούμε πως αυτή η δυνατότητα πολύπλευρης προσέγγισης της κάθε θεραπείας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, γι’ αυτό και δεν θέλαμε να λείπει το δωμάτιο Snoezelen από τη TherapyLand.Στην εργοθεραπεία το δωμάτιο Snoezelen μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα αναφορικά με την αισθητηριακή ολοκλήρωση αλλά και τη βελτίωση των γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων. Στη λογοθεραπεία το παιδί μπορεί να επωφεληθεί από το χαλαρωτικό κλίμα του δωματίου, να αποβάλλει το άγχος του και να συγκεντρωθεί καλύτερα στις δραστηριότητες και τις ασκήσεις του. Επίσης, η πολυαισθητηριακή εμπειρία που προσφέρεται είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για αρθρωτικές ασκήσεις όσο και για παρεμβάσεις σε παιδιά με δυσκολίες στη σίτιση.Στην ψυχοθεραπεία  το δωμάτιο Snoezelen μπορεί να προσφέρει την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλάρωση, συναισθηματική αποφόρτιση και έκφραση συναισθημάτων. Παράλληλα, μέσα στο δωμάτιο αυτό μπορούν να δουλευτούν ασκήσεις χαλάρωσης για την αντιμετώπιση των αγχωδών δυσκολιών αλλά και ασκήσεις απευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση των φοβιών.  Τέλος, στην ειδική διαπαιδαγώγηση το πολυαισθητηριακό δωμάτιο μπορεί να συμβάλλει τόσο στη μάθηση όσο και στην εξάσκηση δεξιοτήτων. Η ατμόσφαιρα του δωματίου βοηθά το παιδί να παραμένει ήρεμο και συγκεντρωμένο στις ασκήσεις του. Επίσης, διάφορα αντικείμενα του δωματίου, όπως ο σωλήνας νερού ή ο προτζέκτορας μπορούν να δώσουν ευκαιρίες μάθησης (π.χ. χρωμάτων, σχημάτων, ζώων κ.α.) με έναν διαφοροποιημένο και διασκεδαστικό τρόπο.