Σωλήνας νερού

Ο σωλήνας νερού με φυσαλίδες αποτελεί ένα από τα πιο βασικά και εντυπωσιακά αντικείμενα του δωματίου Snoezelen. Μέσω της εναλλαγής χρωμάτων προσφέρει οπτικά ερεθίσματα, ενώ  μέσω της δόνησης προσφέρει απτικά, ακουστικά και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα. Η γωνιά με τον σωλήνα μπορεί να λειτουργήσει ως γωνιά διέγερσης, αυτορρύθμισης ή και χαλάρωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού. Ακόμη, ο σωλήνας νερού προσελκύει την προσοχή, τη συγκέντρωση και τη δέσμευση του παιδιού. Ποικίλες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν αξιοποιώντας τον σωλήνα νερού. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός του σωλήνα και του καθρέφτη προσφέρει ευκαιρία να δουλευτούν αρθρωτικές ασκήσεις, ενώ ο συνδυασμός του σωλήνα και του χειριστηρίου, προωθεί την εκμάθηση των εννοιών αιτίου- αποτελέσματος και την εκμάθηση των χρωμάτων.

img-fluid