Θέατρο και παιχνίδια ρόλου

Μέσα από το θέατρο ο λογοθεραπευτής μπορεί να προσεγγίσει πολλούς στόχους της λογοθεραπείας, όπως για παράδειγμα τη βελτίωση της άρθρωσης. Υπάρχει άραγε καλύτερος τρόπος για να εξασκηθεί το παιδί στην εκφορά του φωνήματος «φ» από το να υποδυθεί τον λύκο που θέλει να ρίξει τα σπίτια από τα τρία γουρουνάκια φυσώντας τα; Επίσης, μέσα από παιχνίδια ρόλου μπορούν να ενισχυθούν οι δεξιότητες διαλόγου, ο περιγραφικός λόγος και η ευχέρεια έκφρασης του παιδιού.

img-fluid