Θεραπευτική σχέση

Μέσα από το πολυαισθητηριακό περιβάλλον και τη μη κατευθυντικότητα, η επαφή με το παιδί είναι περισσότερο ποιοτική και τίθενται πιο αποτελεσματικά οι βάσεις μιας ικανοποιητικής θεραπευτικής σχέσης με το παιδί. Η θεραπευτική σχέση παιδιού-θεραπευτή είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχή θεραπευτική παρέμβαση, γι’ αυτό και αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο.