Χρήση οπτικοακουστικού υλικού

Η γωνιά ανάγνωσής μας είναι γεμάτη με βιβλία, κοινωνικές ιστορίες και παραμύθια που θα βοηθήσουν το παιδί να εμπλακεί στην αναγνωστική διαδικασία. Ακόμη και μικρότερα παιδιά που δεν μπορούν ακόμη να διαβάσουν επωφελούνται από τις εικόνες, τους ήχους, τα απτικά ερεθίσματα και τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης που του προσφέρουν.

img-fluid