Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ)

Τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών

Το Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) στοχεύει

  • στην ανίχνευση μαθητών Β Δημοτικού – Β Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες
  • στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας του μαθησιακού δυναμικού του μαθητή, με έμφαση στον γλωσσικό τομέα
  • στην ανάδειξη των τομέων πιθανών αδυναμιών που μπορούν να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης του προγράμματος μαθησιακής παρέμβασης

Ένα βασικό πλεονέκτημα του ΛΑΜΔΑ είναι ότι οι δοκιμασίες αξιολόγησης έχουν τη μορφή παιχνιδιών στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κίνητρο των παιδιών για ενεργό εμπλοκή στην αξιολογητική διαδικασία και να μειώνεται το άγχος που μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

img-fluid
img-fluid

Το ΛΑΜΔΑ μέσα από συστοιχίες δοκιμασίων στοχεύει στην εκτίμηση της επίδοσης στους παρακάτω τομείς:

1.Αναγνώριση ερεθισμάτων
2.Ορθογραφία
3.Μορφοσυντακτική επεξεργασία
4.Κατανόηση κειμένων (προφορική και γραπτή κατανόηση)
5.Λεξιλόγιο
6.Μη λεκτική νοητική ικανότητα
7.Μνήμη εργασίας (εύρος προσοχής)
8.Αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής

Ηλικίες χορήγησης

7-13 ετών

Χρόνος χορήγησης

30-40 λεπτά