Γραφοκινητικός εξοπλισμός

Η κατάκτηση του προτύπου της γραφής και της κινητικότητας αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους στην εργοθεραπεία. Η γραφή αποτελεί μια σύνθετη δεξιότητα που απαιτεί τον συνδυασμό κινητικών (αδρή και λεπτή κινητικότητα), γνωστικών, αντιληπτικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Επομένως, μια ποικιλία δραστηριοτήτων που στοχεύουν στις παραπάνω δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκμάθηση ή τη βελτίωση της γραφής. Μεταξύ άλλων, ο γραφοκινητικός εξοπλισμός, όπως είναι η ποικιλία επιφανειών γραφής και εργαλείων γραφής, οι καρτέλες προγραφής, οι διαχωριστές λέξεων και οι πολυαισθητηριακές λαβές γραφής, μπορούν να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και σταθεροποίηση των αρθρώσεων και στην κατάκτηση του επιθυμητού προτύπου γραφής.

img-fluid