Εικονογραφική μέθοδος

Τα εικονογραφήματα

Η δημιουργία εικονογραφημάτων που αντικαθιστούν τα δύσκολα γράμματα των λέξεων (π.χ. υ, η, ει, γγ κτλ.) ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να απομνημονεύσουν την ορθογραφία μιας λέξης.

img-fluid
img-fluid

Ο σκοπός

Ο σκοπός είναι τα παιδιά να παράγουν αυθόρμητη ορθογραφημένη γραφή συνδέοντας συνειρμικά την εικόνα με το αντίστοιχο γράμμα και τον ήχο του.