Κινητικές δραστηριότητες

Μάθηση μέσα από την κίνηση

Συχνά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γραμματική, στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην πραγματοποίηση μαθηματικών πράξεων και γενικότερα στην οργάνωση της σκέψης τους, εμφανίζουν συγχρόνως προβλήματα:

⇒ στην αντίληψη και προσδιορισμό του χώρου

⇒ στην αντίληψη και προσδιορισμό του χρόνου

img-fluid
img-fluid

Οφέλη

Μέσα από κινητικές διαδρομές, ακολουθία οδηγιών για το πέρασμα εμποδίων με κλειστά μάτια, κυνήγι θησαυρού, και άλλα πολλά, το παιδί εξοικειώνεται με διασκεδαστικό τρόπο με τις έννοιες του χώρου (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) και του χρόνου (πριν, τώρα, μετά).