Σκηνή αποφόρτισης και ανάγνωσης

Ο προσωπικός μου χώρος

Η αίθουσα ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγει τη συγκέντρωση. Η γωνιά με τη σκηνή δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να αποφορτιστεί έπειτα από μια δύσκολη μέρα στο σχολείο ή από μια απαιτητική συνεδρία. Επίσης, μέσα στη σκηνή το παιδί μπορεί να απομονωθεί από όλα τα ερεθίσματα του δωματίου και να συγκεντρωθεί στην ανάγνωση ή στην επίλυση ασκήσεων.

img-fluid