Τοίχος αφής

Ο τοίχος αφής μπορεί να προσφέρει στο παιδί μια πολύπλευρη απτική εμπειρία. Είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει πολλές υφές, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μορφή, τη σκληρότητα, τη θερμοκρασία και την πολυπλοκότητα. Η εξερεύνηση των υφών γίνεται από το παιδί με στόχο την ευχαρίστηση και όχι ως μέρος κάποιας στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας, επομένως δεν υπάρχει πίεση για επίτευξη. Ακόμη, είναι χρήσιμος για την αναγνώριση χρωμάτων, την οπτική αντίληψη και την οπτική διάκριση. Ταυτόχρονα, η αλληλεπίδραση με τις διαφορετικές υφές μπορεί να προάγει την ικανότητα απτικής διάκρισης και απτικής αντίληψης.

img-fluid